Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 01 de octubre de 2022
  • Actualizado 16:26
Quechua

JALLP´A MANA SAQRAYUQTA MASK´AQ RINKU

Sach´asach´api p´isqukuna qutuchasqapi ch´aqwarisanku, paykuna akllasanku mayqin p´isqukunachus, chay jallp´a mana saqrayuqman mask´aq rinqanku. Sumaq kawsanankupaq, p´isqukunaqa waq kawsaymanta yachayta munanku. P´isqukunaqa ama suwa, ama llulla, ama qhilla. Chantapis...

JAMUT´ARINA

Imarayku runakuna ayllukunapi kunankama mama umachakusankuchu kawsayninkupi. Chaypaq chay principios éticos y morales Constitucion Politico del Estado nisqapi kachkan qilqasqa. Kayjina: Ama suwa, ama llulla, ama qhilla. Suma qamaña vida buena nisqa. Ñandereko vida...

ALLIN PARLANAPAQ, ÑAWINAPAQ IMA, QHICHWATA YACHAY

(Para hablar y leer bien, aprende quechua) GRAMÁTICA 1. El adverbio tiene por función modificar el verbo y estos son: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de comparación, de orden, de afirmación, de negación y de duda. ADVERBIO DE LUGAR kaypi...

JUK P`ISQU CHIRI JALLP`AMANTA CHAMUN

Sukhayan phanita, ancha rupharimusantin juk machu ch`aki sach`aman, juk k`acha p`isqu sayk`usqa chamun. Payqa q`illu pukarasqa jina kasqa. Kukutapis rikunkuman jina, p`isqukunaqa maychaytapuni ch`aqwarinku, phawarinku, siwirinku ima. waq p`isqukuma jamunankupaq....

ALLIN PARLANAPAQ, ÑAWINAPAQ IMA, QHICHWATA YACHAY

(Para hablar y leer bien, aprende quechua) YAWARMASIKUNA La familia 1. Ayllu Familia, tribu 2. Yawarmasi Pariente 3. Tata Papá 4. Jatun tata Abuelo 5. Mama Mamá 6. Jatun mama Abuela 7. Churi Hijo (respecto al padre) 8. Ususi Hija (respecto al...

T`UKURISPA

Kay jatun kamachiypi, Constitución Política del Estado nisqapi, chay artículo 8. Niwanchis, mayqinchus principios éticos y morales nisqata yachana, chaymanjina sumaq kawasanapaq. Chayrayku ñawpaq separatapi jamut`arinqanchis, qhichwa kawsaypi kasqa ama suwa, ama llulla,...

ALLIN PARLANAPAQ, ÑAWINAPAQ IMA, QHICHWATA YACHAY

(Para hablar y leer bien, aprende quechua) RUNAPUKHUN Cuerpo humano 1. Uma Cabeza 2. Uya Cara 3. Chukcha Cabellos 4. Mat´i Frente 5. Pillurki Pestaña 6. Ñawi Ojos 7. Ninri Orejas 8. K´aqlla Mejilla 9. Sinqa Nariz 10. Wirp´a Labio superior 11. Simi Boca...

CHUKIYU, TARAQCHI, JUKU IMA CH`AQWARISANKU

Juk p`unchaw niraq phichqa phani kaq kasantin. Jatun sacha mullipi, achkha p´isqukuna puñusqanku, waqkunaqa rich`ariskankuna. Chukiyuwan(chuchi) Taraqchiwanqa thuturisanku: Yana p´isku kanki, yana nunaman rikch`akunki, mayqinpatapis mikhunanta suwakapunki. Nin...

QALLARINAPAQ

Watiqmanta tinkullanchiktaq, kunanqa umallarikusunchiq mayqinchus kay jatun kamachiy ukhupi kachkan qillqasqa chay principios éticos y morales nisqa. Tukuy runakunaqa yachananku tiyan, chay kamachiymanta ñawpaqman tanq´anapaq, ruwayninchisman apanapaq. Ñuqanchikqa...

CH´UWAYAKITU YUYARICHIWANCHIK

Ñuqa Chuwayakitu kami, kan riqsiwankina. Qhipa tawa juch´uy p´anqakunapi, kay periódico opinión nisqapi. Jawarikunata,  qichwata ima yacharirqanchiq. Napaykunata, intiwatanta, p`unchawkunata, killakunata, yupaykunata, qhichwa qillqakunata, runa suturantikunata ima...

ALLIN PARLANAPAQ, ÑAWINAPAQ IMA, QHICHWATA YACHAY

(Para hablar y leer bien, aprende quechua) LOS PRONOMBRES PERSONALES (Runa sutiranti).- Los pronombres son aquellos que dentro de la estructura de la oración sustituyen al nombre o sustantivo. En el idioma quechua existen siete pronombres, tres singulares y cuatro...

CH`USIQA YACHAYKUNTA, TAKYATA IMA YACHACHIN

Juk pacha, machu thaqu sach´a patapi, juk ch`usiqaqa wasichakusqa. Payqa p`unchaw junt`ata thapanpiqa achkha p`anqakunata ñawiq kasqa, nin Jinamanta, umacharikusqa imaynachus kawsay kachkan sach`asach`api. Chaymantataq jatuchiq ñawikunanta kicharispa, likrakunata...

RESUMEN: LA LECHUZA ENSEÑA A TENER SEGURIDAD

Una vez, en un viejo árbol de algarrobo vivía una lechuza, que durante el día leía muchos libros. La lechuza pensaba en la vida del bosque, decía para sí misma que a nadie le interesaba saber y aprender, porque a todos los animales solo les interesaba comer y no pensaban...

ALLIN PARLANAPAQ, ÑAWINAPAQ IMA, QHICHWATA YACHAY

(Para hablar y leer bien, aprende quechua) CONSONANTES DEL QUECHUA CONSONANTES SIMPLES.- Son aquellas que mantienen la pronunciación del castellano y estas son: REGLA DE LAS CONSONANTES La letra "q"(qa) se pronuncia "q" En el inicio de la sílaba...

QUTUCHASQA JAMUT`ARISANKU

Ch`uwayakitu p`isqukuna ima mayukantupi ch`ikipampapi qutuchasqa kachkanku. Phichitanka phinkiykamuytawan, ch`uwayakituta jinta tapurin: ¿imataq sumaq kawsay? Wakin p`isqukunapis, kikinta tapurillankutaq. Ch`uwayakitu ch`aki k`ullu pataman chukuytawan rimarin:...