Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 29 de noviembre de 2022
  • Actualizado 19:42

Kawsayninchismanta Niykunatax Yachachiykunatax (Refrenes y dichos del quechua) 1

Kawsayninchismanta Niykunatax Yachachiykunatax (Refrenes y dichos del quechua) 1Mana wasi punkupi tiyanachu nin jina tiyaxtinqa runaqa qhasillamanta uqharikux nin.

Mana alqumanta usata urqhunachu nin jina urqhuxtintax mana qullqiyux taripakunchis nin.

Mana Ilullakunachu jina Ilullakuxtinqa illapa chayawanchis nin.

Mana tuta uqata qawichinachu jina qawixtinqa mamanchistatax tatanchistatax mikhuykakapusunman jinamin.

Mana yakumanta jark´akunachu jina jark´akuxtinqa yaku apawanchis nin.

Mana qulqiwan wijch´unakunachu jina wijch´unakuxtinqa mana qulqita taripayta atinchischu nin.

Mana musqukuspaqa anchata rimanachu jina rimaxtinqa kirunchis urmaykampux nin.

Mana wasi ukhupi khuyunachu kasqa jina khuyuxtinqa wasipi tukuy ima kax qhasillamanta chinkaripullax nin.

Mana makiwan uchuta jaywanachu jina makiwan jaywaxtinqa chhixñinakunchis nin.