Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 27 de septiembre de 2022
  • Actualizado 13:58

Adivinanzas en Quechua

Adivinanzas en Quechua


Imasmari imas kanman… mana ukhuypis kanchu tukuytaq rikullawankupuni.Imasmari imas kanman… Tukuypaq jap’irinan kanki… tukuypaq q’apirinantaq kanki, jimanta wisanta jasp’ispataq tukuyta waqachinki.Imasmari imas kanman… patan waka qara ukhuntaq yuraq millma aswan ukhutaq yana luru.Imasmari imas kanman… tawa k’aspi chakiyuk, iskay manchachinayuk, qhipampi pichana chupayuk.Imasmari imas kanman… achka runakuna yakuman yaykuspa chunpinta phachkarparikunku mana chunpiyukllataq lluksinpunku.Imasmari imas kanman… waranqamanta waranqa runakuna mikhunku.Imasmari imas kanman… tapuriway willasqayki… mana tapuriwaspari manapuni imatapis yachankichu.Imasmari imas kanman… sut’iyayta tawa chakiyuk purin… chawpi p’unchayta iskay chakiyuk… laqhayaytataq kinsa chakiyuk purin.Imasmari imas kanman… jallp’a ukhupi wiñakuni, achka ñawiyuk kani… sapa ñawiytaq mana rikuk.

Imasmari imas kanman… Juk wisasapa warmi jatun simiyuk mana kiruyuk nitaq sunquyuk… mana ch’unchulayuk junt’a kaspataq sumaqta kusirikun.Imasmari imas kanman… jallp’api puqun… jallp’allamantaq kutiykapun.Imasmari imas kanman… juk wawa p’aqu chukchayuk achka janantapi k’irusqa.Imasmari imas kanman… Juk q’umir q’illu wasipi runalla maychhika junt’a.Imasmari imas kanman… mamanpatapi wawan tusuyllata tusuykachan.

Imasmari imas kanman… tukuy riksinchik… sutintapis yachanchik, nitaq pipis jap’iyta atinchikchu.Imasmari imas kanman… juk sipas warmi q’umir p’achayuk… urqukunapi tiyakun… qhasarimuktintaq yuraqta waqan.Imasmari imas kanman… rinman jamunman nitaq jayk’aq puririnmanchu.Imasmari imas kanman… juk manchay phiña runa sikinpi k’aspiyuk.Imasmari imas kanman… jaqay urqu patapi juk sach’a sayk’usqa iskay sapalluwan laq’aykusqa.Imasmari imas kanman… takispa ruwawanku… waqaspa rantiwanku… pichus chaypi apachikuk mana rikuwanchu.

Imasmari imas kanman… qarayuktaq chukchayuktaq… chawpinpi kirusyuktaq chaqrapi tiyakun.Imasmari imas kanman… juk thanta pañupi achka ch’iyakuna wataykusqa kachkan.Imasmari imas kanman… juk khichka millma kinraypi achka uywakuna puririnku.Imasmari imas kanman… patanta paran urantataq rit’in.Imasmari imas kanman… juk puku qaqaman junt’a yaykun ch’usaqllañataq lluksipun.