Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 07 de diciembre de 2022
  • Actualizado 09:53

Adivinanzas en Quechua

Adivinanzas en Quechua


Imasmari imas kanman… juk yuraq mankata kicharinchis, chaytaq mikhunapaq kasan. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… Juk jatun waqaychasqa uqi q’ipipi, ukhunpi kamisayuk. Runa kasan, aswan ukhunpitaq yuraq aychayuk kasan. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… Juk jatun k’ara runa, umanpatapi aychayuk, kunkanpitaq yuraq wujantayuk mayt’usqa… yana p’achayuk… juruk’uta jina chakiyuk. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… Yakuman yaykun nitaq juq’uchakunchu… ninaman yaykun nitaq lawraykunchu. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… Rintaq jamuntaq mana qallariyniyuk nitaq kutichiyniyuk. Imataq kanman.

Imasmari imas kanman… Juk runa qasapitaq chiripitaq tuntisan.Imataq kanman.Imasmari imas kanman… p’unchay aycha q’ipi tutantaq ch’usaq q’ipi. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… panpapi juk juch’uy q’ara yuqallalla mana p’achayuk k’unpukusan. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… ñanpi juk warmi rikhurimun, muyuspa muyuspataq chinkapun, watikmantataq waqnikpi rikhurillanmantaq. Imataq kanman.

Imasmari imas kanman... Ñuqa yaykunitaq lluksinitaq pachallampìpunitaq kani. Imataq kanman.Imasmari imas kanman... juk asnu... jatun q’ipiyuk puka jusk’uman yaykun...Imataq kanman.Imasmari imas kanman... juk jatun puka k’usu kunkuyuk, yana p’achayuk, yuraq chalunniyuk, k’aspichaki runa, patapatallata puriykachan. Imataq kanman.Imasmari imas kanman... Juk yuraq q’ipita tukuy kicharinchis mikhunapaq, nitaq pipis wisq’ayta atinchu. Imataq kanman.Imasmari imas kanman... qhatuman rini chaypitaq k’acha sipasta rantini... wasiman apaspataq paywan kuska waqani. Imataq kanman.

Imasmari imas knaman... Juk urqumanta iskay waska uraykamusan. Imataq kanman.Imasmari imas kanman... Jaw jaw simi uchu luru... khiwi ñawi... p’allta laphichaki. Imataq kanman.Imasmari imas kanman... q’umirta wiñakuni... q’illuta ruthuwanku... yuraqta jak’uchiwanku... tukuytaq riksiwanku. Imataq kanman.Imasmari imas kanman.... Taraq taraq chaki, millma q’ipirisqa. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… tukuy ñuqaq patayta purin, tukuytaq ñuqamanta tapurikun, nitaq ñuqa pitapis tapukunichu. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… p’unchay puñuni tutataq qhawaykachani.Imataq kanman.

Imasmari imas kanman… patan waka qara ukhuntaq yuraq millma aswan ukhutaq yana luru.Imataq kanman.Imasmari imas kanman… tawa k’aspi chakiyuk, iskay manchachinayuk, qhipampi pichana chupayuk.Imataq kanman.Imasmari imas kanman… achka runakuna yakuman yaykuspa chunpinta phachkarparikunku mana chunpiyukllataq lluksinpunku.Imataq kanman.Imasmari imas kanman… waranqamanta waranqa runakuna mikhunku. Imataq kanman.Imasmari imas kanman… tapuriway willasqayki… mana tapuriwaspari manapuni imatapis yachankichu.Imataq kanman.